Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtvrtletní písemné práce

6. 11. 2016

Český jazyk - čtvrtek 10.11.

diktát, slova nadřazená podřazená, řazení slov podle abecedy + přepis, slova protikladná a synonyma, doplňovací cvičení -  párové souhlásky a i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Matematika - úterý 15.11.

+/- do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky, písemné +/- do 100 ( i s přechodem přes 10), slovní úloha - vytvořit zápis, výpočet, napsat správně odpověď, geometrie - zvládnout narýsovat přímku, označit body ( leží na přímce, neleží na přímce), polopřímky opačné

AJ - pondělí 7.11.

lekce 1 - 3, 2 části - poslech, psaní - základní slovíčka a fráze z lekcí 1 - 3

PV - středa 16.11.

znát svou adresu včetně PSČ, dopravní značky, krajina v okolí domova - světové strany hlavní i vedlejší aejich značení, způsoby určovaní světových stran, vodní zdroje, naše vlast - státní symboly, státy sousedící s ČR